Program

Godne Życie jest partią polityczną, która chce służyć i słuchać ludzi. Postulujemy, aby to naród decydował o ważnych sprawach naszego kraju.

NASZE PRIORYTETY:

System referendalny

Zniesienie immunitetu

Niższe
podatki

Jesteśmy w trakcie formowania partii politycznej.

Zamierzamy zmieniać jakość polskiej polityki,

aby odmienność poglądów nie miała wpływu na SZACUNEK dla drugiego człowieka.

Jednym z naszych celi jest dążenie do zapewnienia

dostatnich warunków bytu Polaków zgodnie z zasadą:

CZŁOWIEK, RODZINA, PRACA, GODNE ŻYCIE

NASZE GŁÓWNE ZAŁOŻENIA POLITYCZNE DOTYCZĄ WIĘKSZOŚCI ASPEKTÓW ŻYCIA PUBLICZNEGO:

Edukacja i oświata:

Program nauczania w klasach 1 – 8 taki sam dla wszystkich (nauczanie w szkołach podstawowych takie samo w całym kraju. Książki, podręczniki, ćwiczenia takie same dla wszystkich dzieci, bez zmian programowych )

Gospodarka:

• Niższe składki ZUS

• Promocja wyrobów regionalnych

• Wspieranie polskiej przedsiębiorczości

• Opakowania zwrotne, oraz ekologiczne

• Praca i zarobki zapewniające godne życie

Polityka międzynarodowa:

• Dbanie o dobre imię Polski i Polaków

• Dążenie do suwerenności Państwa polskiego

Sprawy społeczne i zdrowie:

• Stworzenie systemu referendalnego

• Zniesienie immunitetu

• Niższe podatki

• Koniec kadencji dla osób zatrudnionych w sektorze państwowym, którym przysługują już świadczenia emerytalne (Osoby te mogą nadal pracować, ale już prywatnie, lub prowadzić własną działalność. )

• W czasie, kiedy kraj jest zadłużony, brak nagród oraz odpraw dla ministrów, posłów, senatorów, prezydentów, burmistrzów, wójtów, prezesów spółek Skarbu Państwa

• Wynagrodzenia w urzędach, instytucjach państwowych i spółkach Skarbu Państwa nieprzekraczające 5 – krotnej najniższej stawki krajowej

• Zakaz publikowania sondaży od rozpoczęcia kampanii do zakończenia wyborów (zamknięcie lokali wyborczych)

• Placówki takie jak żłobek, przedszkole, szkoły, domy opieki społecznej, monitorowane oraz kontrolowane

• Reforma NFZ – Elektroniczna karta dla pacjentów wprowadzenie elektronicznych kart dla pacjentów, prosta rejestracja

• Świadczenia emerytalne w wieku 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn, lub po przepracowaniu min. 30 lat dla kobiet, oraz 35 lat dla mężczyzn bez względu na wiek

• Prawo i przepisy jednakowe dla każdego obywatela

POZNAJMY SIĘ LEPIEJ !